Opšti uslovi prodaje

Ovim dokumentom utvrđuju se opšti uslovi prodaje između kompanije Mold Solutions doo i njenih klijenata. Dokument „Opšti uslovi prodaje“ (u daljem tekstu OUP) primenjuju se na sve ponude kompanije Mold Solutions doo, osim kada je dogovoreno drugačije ugovorom u pisanom obliku između Mold Solutions i klijenta. Mold Solutions zadržava isključivo pravo da izmeni ovaj dokument. U slučaju promene u OUP, nova verzija će se odnositi samo na ponude načinjene nakon datuma donošenja promene.

Opšti uslovi prodaje V1.0 - Datum početka važenja: 06.06.2019

Preuzmite dokument
Kontakt telefon: +381 63 83 63 187
Sedište: Kragujevac, Srbija
Zatražite ponudu za izradu alata

Opšti uslovi prodaje

Ovim dokumentom utvrđuju se opšti uslovi prodaje između kompanije Mold Solutions doo i njenih klijenata. Dokument „Opšti uslovi prodaje“ (u daljem tekstu OUP) primenjuju se na sve ponude kompanije Mold Solutions doo, osim kada je dogovoreno drugačije ugovorom u pisanom obliku između Mold Solutions i klijenta. Mold Solutions zadržava isključivo pravo da izmeni ovaj dokument. U slučaju promene u OUP, nova verzija će se odnositi samo na ponude načinjene nakon datuma donošenja promene.

Opšti uslovi prodaje V1.0 - Datum početka važenja: 06.06.2019

Preuzmite dokument
Zatražite ponudu za izradu alata
pencilmap-markerphonemagicangle-up